εξεικονίζω


εξεικονίζω
(AM ἐξεικονίζω) [εικονίζω]
απεικονίζω, αναπαριστάνω ακριβώς με απεικόνιση
μσν.- νεοελλ.
1. αναπαριστώ κάτι με ζωηρότητα και ακρίβεια σαν να τό ζωγραφίζω
μσν.
φαντάζομαι, φέρνω στη φαντασία μου
αρχ.
1. ενεργώ ως όμοιος με κάποιον
2. παθ. παίρνω μορφή από άμορφη κατάσταση.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εξεικονίζω — εξεικόνισα, εξεικονίστηκα, εξεικονισμένος, μτβ. 1. παρασταίνω κάτι με εικόνα ή σε εικόνα, απεικονίζω. 2. μτφ., με τη διήγησή μου αναπαρασταίνω κάτι με πολλή ζωηρότητα και ακρίβεια σαν να το ζωγραφίζω …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐξεικονίσει — ἐξεικονίζω explain by a simile aor subj act 3rd sg (epic) ἐξεικονίζω explain by a simile fut ind mid 2nd sg ἐξεικονίζω explain by a simile fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονιεῖ — ἐξεικονίζω explain by a simile fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐξεικονίζω explain by a simile fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονιζόμεθα — ἐξεικονίζω explain by a simile pres ind mp 1st pl ἐξεικονίζω explain by a simile imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονιζόμενον — ἐξεικονίζω explain by a simile pres part mp masc acc sg ἐξεικονίζω explain by a simile pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονίζει — ἐξεικονίζω explain by a simile pres ind mp 2nd sg ἐξεικονίζω explain by a simile pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονίζομεν — ἐξεικονίζω explain by a simile pres ind act 1st pl ἐξεικονίζω explain by a simile imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονίζον — ἐξεικονίζω explain by a simile pres part act masc voc sg ἐξεικονίζω explain by a simile pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονίζουσι — ἐξεικονίζω explain by a simile pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐξεικονίζω explain by a simile pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξεικονίσαι — ἐξεικονίζω explain by a simile aor inf act ἐξεικονίσαῑ , ἐξεικονίζω explain by a simile aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)